Tuyển dụng QS (Kỹ sư dự toán)

14/06/2022

– Chức vụ / Position: Kỹ sư QS / Quantity Surveyor – Bộ phận / Department : Kiểm soát Dự án / Project Control – Báo cáo / Report to: Trưởng phòng Kế hoạch / Project Planning Manager – Nơi làm việc / Workplace : Văn phòng, Công trường / Office, Site Tóm tắt công […]

Xem thêm
icon icon