KHU PHỤ TRỢ – NHÀ MÁY ẮC QUY GS THỨ HAI (GSV 2)

  • Chủ đầu tư : Công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam
  • Địa điểm : Số 38 VSIP, Đường số 6, KCN Việt Nam – Singapore, P. Bình Hòa, Tx. Thuận An, T. Bình Dương, Việt Nam
  • Quy mô : 558 m2
  • Ngày khởi công : 11 / 2016
  • Ngày hoàn thành : 01  / 2017
icon icon