HẠNG MỤC PHỤ TRỢ – NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỖ NỘI THẤT VÀ NGOẠI THẤT CÁC LOẠI

  • Chủ đầu tư : Công ty TNHH XD TM Liên Minh (Alliance)
  • Địa điểm : Lô số 21, lô số 23 Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
  • Hạng mục :
1   HẠNG MỤC :  NHÀ BẢO VỆ 3.5m x 3.5m =12.25m2 Hạng mục 2
2   HẠNG MỤC : CANTEEN (32m x 13.5m) = 432 m2 Hạng mục 1
3   HẠNG MỤC: BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 13*4.4 = 57m2 Hạng mục 1
4   HẠNG MỤC: BỂ PCCC ( 16×29.3×1.92=900 M3) Hạng mục 1
5   HẠNG MỤC: NHÀ MÁY NÉN KHÍ, NHÀ MÁY BƠM; S =127,3M2 Hạng mục 1
6   HẠNG MỤC : NHÀ RÁC Hạng mục 1
7   HẠNG MỤC : NHÀ HÚT BỤI Hạng mục 1
8   HẠNG MỤC : TRẠM BIẾN ÁP 8.4m X 10m = 84m2 Hạng mục 1
9   HẠNG MỤC : NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN DT 10*8.4 =84M2 Hạng mục 1
10   HẠNG MỤC : NHÀ VỆ SINH CÔNG NHÂN  6.2m X 11.95m = 74.09m2 Hạng mục 2
11   HẠNG MỤC : HÀNG RÀO GẠCH BLOCK Hạng mục 1
12   HẠNG MỤC : HÀNG RÀO SONG SẮT Hạng mục 1
13   CÔNG TÁC CỌC Hạng mục 1
14   HẠNG MỤC : KHU VỰC GIA CỐ BỒN DẦU Hạng mục 1
  • Giá trị hợp đồng : 6.979 tỷ
  • Ngày khởi công : 09 / 2019
  • Ngày hoàn thành : 12 / 2019
icon icon