NHÀ PHỐ DƯƠNG CÔNG KHI, HÓC MÔN

 • Địa chỉ:

  Dương Công Khi, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Tp. HCM

 • Chủ đầu tư:

  Anh Bùi Thanh Hoàng

 • Gói thầu:

  Xây dựng và hoàn thiện

 • Năm hoàn thành:

  05/02/2021

 • Loại dự án:

  Dân dụng